Upravljanje s človeškimi viri

Poslovanje na tujem trgu običajno zahteva tudi zaposlovanje dodatnega osebja. Osebje v državi gostiteljici ima prednost »domačega terena« in je tudi stroškovno ugodnejše za podjetje. Na osnovi vaših zahtev vam bomo poiskali ustrezno kvalificirano osebje.

Pri registraciji gradbišča v Republiki Belorusiji (za gradbena podjetja, ki izvajajo projekt), nudimo storitev zaposlovanja preko našega podjetja. Pogodbeno za vas nastopamo kot podizvajalec (z različnimi strokovnjaki).

  • Svetovanje pri vrsti zaposlitve
  • Iskanje in selekcija ustreznega kadra
  • Pogodbeno – podizvajalska zaposlitev