Vodenje investicij (projektov)

Vodenje investicije ali projekta je kompleksen proces, saj je tehnično, finančno in časovno omejen. Nepoznavanje tuje zakonodaje proces investicije še dodatno otežuje.
S pogoji in omejitvami, ki jih predpisuje tuja zakonodaja, je potrebno biti seznanjen že v fazi planiranja in jih upoštevati pri sprejemanju nadaljnjih odločitev v fazi izvedbe. Nepravilne odločitve povečajo tveganje za neuspeh oz. lahko vodijo v nedoseganje zastavljenih ciljev.

Naše podjetje PROSOVET vam lahko svetuje v celotnem ciklu investicije, prevzame vodenje ali je del vašega tima na različnih investicijah v različnih panogah. Za vas lahko ustvarimo posebno projektno skupino, ki bo izvajala učinkovito podporo, in s pomočjo katere boste dosegli zastavljene cilje.

  • Svetovanje v celotnem ciklu investicije
  • Vodenje investicije
  • Projektna skupina kot podpora